You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Wczytywanie...

Strona korzysta z plików cookie w celu umożliwienia skorzystania z podstawowych funkcji strony takich jak np. nawigacja (istotne cookie), w celu zapamiętania pewnych ustawień (funkcjonalne cookie), w celu analizowania zachowań użytkowników na poszczególnych stronach internetowych (analityczne cookie) oraz zbierania informacji (biznesowe cookie).

Sprawdź Politykę prywatności aby uzyskać więcej informacji.

Polityka prywatności i cookies

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu scholastics.edu.pl, zwanego dalej „Serwisem”, w tym jego podstron, administrowanego przez Spółkę Oświatową "SCHOLASTICUS" Sp. z o.o, ul. Gdyńska 3, 91-349 Łódź, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000146251; dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP: 7261014683, zwana dalej „Spółką”.
 2. Polityka prywatności zawiera obowiązujące w Serwisie zasady zbierania i wykorzystywania danych osobowych. Ponadto niniejsza Polityka określa ogólne zasady przetwarzania danych osobowych przez Spółkę.
 3. Nadrzędnym celem Spółki jest zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych na poziomie wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

§2 Definicje

 1. Administrator – Spółka Oświatowa "SCHOLASTICUS" Sp. z o.o, ul. Gdyńska 3, 91-349 Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście, Wydział XX Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146251, NIP 7261014683.
 2. Dane osobowe - wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności i cookies,
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Serwis – portal internetowy zlokalizowany pod adresem https://scholasticus.edu.pl oraz na jego podstronach.

 

§3 Administrator danych osobowych

Administratorem danych osób korzystających z Serwisu jest Spółka Oświatowa "SCHOLASTICUS", ul. Gdyńska 3, 91-349 Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000146251, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.

 

§4 Inspektor ochrony danych

Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pisząc na adres szkola.podstawowa@scholasticus.pl

 

§5 Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Użytkowników

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu wykonywania działań związanych z obsługą Serwisu, w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1.f) RODO w celu:
  • prowadzenia korespondencji - i będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  • prowadzenia marketingu bezpośrednio swoich usług – i będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu przez Użytkownika,
  • dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, również osób trzecich - i będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Więcej informacji zawartych jest w §10. Ponadto informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w związku z wykonaniem poszczególnych czynności, zawarte są w dokumentacji prowadzonej przez Szkołę (np. we wniosku).

 

§6 Zasady zbierania danych osobowych i informacji

Dane osobowe będą:

a. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;

b. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

c. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

d. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;

e. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

f. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 

§7 Podanie danych osobowych

Podanie danych osobowych w celu prowadzenia korespondencji, działań marketingowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do podjęcia wyżej wskazanych czynności.

 

§8 Odbiorcy danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników i współpracowników Administratora. Dane mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym świadczącym Administratorowi usługi, w szczególności usługi związane z obsługą informatyczną, hostingową.
 2. Poza okolicznościami opisanymi poniżej, Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich

 

§9 Prawa Użytkownika

Każdemu Użytkownikowi przysługuje :

a. prawo dostępu do swoich danych – art. 15 RODO;

b. prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych – art. 16 RODO;

c. prawo do usunięcia danych – art. 17 RODO;

d. prawo do przenoszenia – art. 20 RODO;

e. prawo do ograniczenia przetwarzania danych – art. 18 RODO;

f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – art. 21 RODO;

g. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody – prawo do cofnięcia zgody,

h. w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza prawa osoby fizycznej – wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

§10 Profilowanie i pliki cookies

 1. Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Informacje pochodzące z plików cookies wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania konkretnego Użytkownika przez serwer, który może dzięki temu wygenerować przeznaczoną dla niego stronę.
 4. Strona korzysta z plików cookie w celu umożliwienia skorzystania z podstawowych funkcji strony takich jak np. nawigacja (istotne cookie), w celu zapamiętania pewnych ustawień (funkcjonalne cookie), w celu analizowania zachowań użytkowników na poszczególnych stronach internetowych (analityczne cookie) oraz zbierania informacji (biznesowe cookie).
 5. Serwis korzysta z następujących plików cookie:

  a. istotne pliki cookie – są nieodzowne, niezbędne do poprawnego działania strony WWW – zapamiętują ustawienia uprawnień dla ciasteczek, włączają ciasteczka sesyjne, zapamiętują czy Użytkownik jest zalogowany do konta użytkownika, jest to jedyny rodzaj plików cookie, który nie wymaga zgody użytkownika końcowego, gdyż dane w nich zawarte nie są wykorzystywane w innych celach jak wyłącznie do prawidłowego wyświetlania strony WWW, działają na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

  b. funkcjonalne pliki cookie – zapamiętują ustawienia strony, tj. zapamiętują wybraną wersję językową, działają na podstawie zgody Użytkownika strony (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

  c. analityczne pliki cookie – cookie są stosowane w celu gromadzenia informacji o zachowaniu użytkowników na stronie internetowej. Informacje są przekazywane w formie anonimowej, działają na podstawie zgody Użytkownika strony (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Docelowo pomagają właścicielom strony internetowej dostosować stronę do potrzeb użytkowników.

  Wykorzystywane pliki analityczne:

  i. zapisują informacje dotyczące odwiedzanych podstron i podjętych na nich działań (Google Analytics),

  ii. zapisują informacje dotyczące położenia Użytkownika i regionu na podstawie numeru IP (Google Analytics)

  iii. zapisują czas spędzony na poszczególnych podstronach (Google Analytics),

  iv. zwiększają jakość danych funkcji statycznych (Google Analytics);

  d. biznesowe pliki cookie – stosowane są w celu zbierania informacji, tj. zbierają dane osobowe, takie jak imię i nazwisko podczas rejestracji na zajęcia, odczytują informacje, które zostały wprowadzone do formularzy kontaktowych. Działają na podstawie zgody Użytkownika strony (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 6. Serwis umożliwia dokonywanie zmian w zakresie wykorzystywanych plików cookie za pomocą narzędzia wyboru pojawiającego się na stronie internetowej. Podczas pierwszej wizyty na stronie internetowej Użytkownik ma prawo wyboru w zakresie preferencji dotyczących wykorzystywanych plików cookie.
 7. Użytkownik może również określić warunki przechowywania i wykorzystywanie plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. W ten sposób Użytkownik może również usunąć pliki cookie pochodzące z Serwisu.
 8. Informacje dotyczące zarządzania plikami cookie w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

  a. Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DDesktop

  b. Firefox - https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

  c. Microsoft Edge - https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

  d. Safari - https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

 9. Wycofanie zgody na działanie plików cookie/ wyłączenie plików cookie może prowadzić do problemów z wyświetlaniem niektórych witryn, niedostępności niektórych usług.
 10. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 11. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Administrator zaleca przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 12. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 13. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 

§11 Google Analytics

 1. Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analitycznej firmy Google. Google Analytics jest systemem statystyk, dzięki któremu Administrator może uzyskać informacje na temat Użytkownika odwiedzającego stronę Administratora. Przykładowe dane zbierane o Użytkowniku i przetwarzane przez Google Analytics to informacje dotyczące odwiedzanych podstron i podjętych na nich działań, informacje dotyczące położenia Użytkownika i regionu na podstawie numeru IP, czas spędzony na poszczególnych podstronach.
 2. Podstawą prawną dla korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a więc zgoda Użytkownika.
 3. Wygenerowane przez cookie informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie mogą być przesłane na serwery znajdujące się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, Wielką Brytanią. Przesyłanie danych przez Google opiera się na standardowych klauzulach umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.
 4. Adres IP przesyłany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.
 5. Użytkownik może uniemożliwić gromadzenie wytworzonych przez cookie i związanych z korzystaniem z witryny danych, jak również przetwarzanie tych danych przez Google korzystając z rozwiązania opisanego na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 6. Aby dokonać zmian w ilości udostępnionych danych, Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki. Część informacji udostępnianych jest automatycznie, jednakże Użytkownik może w każdej chwili zmienić zakres przesyłanych do informacji.
 7. Dodatkowe informacje o usłudze Google Analytics są dostępne na stronie https://support.google.com/analytics/answer/9019185?hl=pl#zippy=%2Ctematy-w-tym-artykule

 

§12 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, aktualizacji niniejszej Polityki prywatności. Administrator będzie informować Użytkowników o każdej zmianie niniejszej Polityki przez stronę scholastics.edu.pl w zakładce Polityka prywatności.
 2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 08.12.2022 r.